logotype
logotype

Aktualności

2015.I.27 Stowarzyszenie Prusaspirā wydało książkę Līkuts Princis (Mały Książe) w języku pruskim. Książka jest do kupienia w Antykwariacie Mazurskim

2014.X.22 W Wartemborku (Barczewo) odbędzie się konferencja naukowa z okazji 650-lecia miasta. Robert Klimek, członek naszego stowarzyszenia wygłosi odczyt o pruskich założeniach obronnych w okolicach miasta.

2013.XII.21 Na naszych stronach publikujemy poemat Wojciecha Altmajera I nastał taki czas... poświęcony pamięci Glappa, wodza Warmów w drugim powstaniu pruskim (1260-1274). Zachęcamy do pielęgnowania pamięci o nim czytając poemat i polecając go innym

2013.XII.14 Dwóch członków zarządu Stowarzyszenia Prusów Prusaspirā spotyka się w Kownie z przedstawicielami miejscowej społeczności pruskiej.


2013.XII.14 W Kownie odbył się koncert na którym chór wykonał trzy pieśni w języku pruskim, między innymi hymn: odtwórz film

2013.XI.24 Stowarzyszenie Prusów Prusaspirā bierze udział w demonstracji w obronie Świętej Góry koło Jezioran, zorganizowanej przez mieszkańców, Inicjatywę Wolne Jeziorany i Stowarzyszenie Siedliska Warmińskie. W demonstracji wzięło udział ponad 60 osób. Święta Góra jest miejscem kultowym już od czasów przedkrzyżackich i do tej pory zachowało się silne poczucie jej świętości wśród mieszkańców okolicy.

2013.XI.18Na pruskiej wikipedii pojawia się tekst Deklaracji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej. Polska ratyfikowała tę konwencję, dlatego pomimo jej trudnego języka warto się zapoznać, do czego zobowiązało się państwo polskie wobec ludności rdzennej, zatem także wobec Prusów.

2013.IX.30 W Nidzicy odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Prusów Prusaspirā. Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i zmieniono siedzibę Stowarzyszenia.

2013.IX.1-2 Spotkanie robocze stowarzyszenia w Nidzicy, gdzie przygotowaliśmy organizację Walnego Zgromadzenia .

2013.VI.6-7 Stowarzyszenie Prusów Prusaspirā współorganizowało wraz ze Stowarzyszeniem Jaćwiesko Pruskim i Gminą Puńsk III Zjazd Bałtycki Kriwūli. Poprzednie dwa zjazdy odbyły się na Litwie i Łotwie, tegoroczny miał miejsce w Oszkiniach w Prusiech. Oprócz członków dwóch stowarzyszeń pruskich organizujących zjazd byli przedstawiciele dziewięciu organizacji z Litwy i Łotwy. Podczas zjazdu język pruski miał taki sam status jak pozostałe języki bałtyckie. Uczestnicy zjazdu przyjęli rezolucję w języku polskim, pruskim, litewskim i łotewskim, w której potwierdzają żywotność pruskiej kultury i etnosu i wspierają Prusów w ich dążeniach.

2013.VI.6-7 Stowarzyszenie Prusów Prusaspirā współorganizowało wraz ze stowarzyszeniem "Nasze Gady" VI Festyn Archeologiczny w Gadach (Geddai). Naszym udziałem w tym wydarzeniu było Naukowe Forum Pruskie, na którym naukowcy przybliżali szerokiej publiczności naszą historię i dawną kulturę, Warsztaty Archeologiczne, gdzie młodzież poznawała warsztat pracy archeologa oraz naukę języka pruskiego. W nauce języka pruskiego wzięło udział 8 grup z różnych szkół regionu, szacowana liczna uczestników kursu to 170 osób.


Zajęcia z języka pruskiego w jednej z grup młodszych dzieci. Dzieci śpiewają piosenkę po prusku.

2013.V.11 Członkowie zarządu Stowarzyszenia Prusaspirā biorą udział w szkoleniu z planowania strategicznego organizowanego dla nas przez Stowarzyszenie Elbląg Europa.

2013.III.21 Płyta ALNE z fragmentami śpiewanymi po prusku bierze udział w plebiscycie Wirtualne Gęśle. Fanów tej płyty zachęcamy do głosowania

2013.III.21 o godz. 17:00 na olsztyńskim zamku, Robert Klimek (prezes stowarzyszenia Prusaspirā) wygłosi odczyt: Zapomniany zamek - Castrum Geckenstein w Medynach koło Lidzbarka Warmińskiego. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy. Poniżej krótki abstrakt:

Obiekt ten był wzmiankowany w 1320 r. jako grodzisko, które biskup warmiński Eberhard zezwala mieszkańcom Medyn obwarować, aby służyło im do obrony podczas najazdów litewskich. Po raz kolejny i zarazem ostatni warownia wymieniona jest w 1340 r., jako zamek - castrum Medyn. W literaturze archeologicznej i historycznej o zamku w Medynach wspomina się, że jego miejsce jest nie do ustalenia. Tymczasem jesienią udało mi się odnaleźć w terenie jego relikty i przyznaję, że wyglądają one imponująco. Jest to moim zdaniem jedno z najładniejszych oraz największych grodzisk na terenie Warmii i trudno jest mi to wyobrazić, że dotąd pozostawało nieznane.

2013.II.21 - na adres Stowarzyszenia przychodzi pismo z sądu. Od tej chwili mamy KRS:0000450427 i działamy legalnie.

2013.II.14 - o godzinie 15.00 w Sali Wydziału Humanistycznego na UWM odbędzie się Seminarium prussicum. Zacznie się od odczytu Julii Możdżeń (UMK Toruń) z tematem dotyczącym życia mieszczan w Gdańsku w XV w., następnie Robert Klimek opowie o świętych wzgórzach Prusów. Po odczycie nieformalne spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia Prusaspirā.

2013  Stowarzyszenie Prusów - Prusaspirā. Prusowie w Polsce