Wins en Prūsai

-4 ~ 2°C
22
1 ~ 2°C
32
Biskin snāigas pirzdau
pussideinan, ērgi 2 cm
-5 ~ 3°C
19
Sūji sen snāigan
-2 ~ 3°C
20
Sūji sen snāigan
-2 ~ 2°C
24
Delīkiskai
saūlitai be saltai
-2 ~ 3°C
20
Saltan sen uppins
be Saūlin
-2 ~ 3°C
20
Sūji sen snāigan
-6 ~ 2°C
22
Sūji sen snāigan
-4 ~ 2°C
24
Biskin snāigas pirzdau
pussideinan, ērgi 2 cm
-5 ~ 3°C
19
Sūji sen snāigan
-3 ~ 3°C
20
Sūji sen snāigan
-6 ~ 2°C
24
-6 ~ 2°C
19
Sūji sen snāigan
-4 ~ 2°C
25
Sūji sen snāigan
-3 ~ 3°C
25
Sūji sen snāigan
-4 ~ 2°C
25
Sūji sen snāigan
-5 ~ 1°C
25
Sūji sen snāigan
-6 ~ 2°C
24
Sūji sen snāigan
-4 ~ 2°C
24
Sūji sen snāigan
-5 ~ 3°C
22
Biskin snāigas pirzdau
pussideinan, ērgi 2 cm
-5 ~ 3°C
19
Sūji sen snāigan
-4 ~ 3°C
25
Sūji sen snāigan
-4 ~ 2°C
25